نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

الف) حضوری 1 ) مراجعه به شعبه مرکزی صندوق سرمايه گذاري الماس کوروش به نشانی تهران، محله ساعی، خیابان ولیعصر، کوچه ساعی یکم، پلاک 1 و تکمیل فرم مشخصات سرمایه گذار و فرم درخواست پذیره نویسی/صدور واحد سرمایه گذاری ٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه ٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق ٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار ب)غیر حضوری 1) ورود به بخش "ورود سرمایه گذاران" در صفحه اصلی تارنمای صندوق 2)کلیک بر روی ثبت نام جهت ثبت و بارگزاری اطلاعات سرمایه گذار و ایجاد نام کاربری و رمز عبور جهت ورود به پورتال شخصی و ثبت درخواست صدور ( از راهنمای سرمایه گذار در بالای صفحه استفاده نمایید. ) 3) تأیید اطلاعات سرمایه گذار توسط نماینده مدیر صندوق 4) ورود به پورتال شخصی و ثبت درخواست صدور

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

1 ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری ٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است ٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی ٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

حساب‌های بانکی

کليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 سامان شعبه دفتر بانکداری اختصاصی 864-810-13991400-1 IR۶۱۰۵۶۰۰۸۶۴۸۱۰۱۳۹۹۱۴۰۰۰۰۱