نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-محله ساعی-خیابان ولیعصر-کوچه ساعی یکم-پلاک 1-طبقه هشتم غربی تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران-محله ساعی-خیابان ولیعصر-کوچه ساعی یکم-پلاک 1-طبقه هشتم غربی 45664000
2 مرکزی کارگزاری 2222 تهران-خیابان خالد اسلامبولی-انتهای کوچه چهارم-کوچه رفیع پلاک2